Follow

Nabestaanden hebben 37 jaar wachten op gerechtigheid — dat is lang heel lang.

Twintig jaar celstraf voor president Bouterse om Decembermoorden - NRC nrc.nl/nieuws/2019/11/29/eerst

· · t2m · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.