Follow

Net een tweet verwijderd. Ik dacht een aardige Hudson Bay grap te maken maar had toen nog niet het nieuws gelezen.

· · t2m · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.