Follow

« Verplichte updates voor 'slimme' apparaten is opgenomen in wetsvoorstel voor de implementatie van EU-wetgeving (zie o.a. art. 18 lid 4 en MvT par. 3.2). Daarover loopt nu een internetconsultatie.nl/verkoop die eindigt op 31 januari 2020. twitter.com/NOS/status/1209047 »

— Retweet twitter.com/EZK_Digitalecon/st

· · t2m · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.