Follow

« Het loket van de afdeling satirische activiteiten regio midden west is door ziekte onderbezet.

Neemt u voor afspraken contact op met de ambtenaar van dienst. »

— Retweet twitter.com/de_autoriteiten/st

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.