Follow

« Bij het uitruimen van de kasten in de kelder, hebben de collega’s van afdeling C deze pracht prent van de opa van de directeur van de sectie gevonden.

Minister Attlee in gesprek met militaire en civiele autoriteiten nationaalarchief.nl/onderzoeke »

— Retweet twitter.com/de_autoriteiten/st

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.