Follow

« Volgens artikel 43.ii.4(c) van de noodverordening moet u de paaseieren dit jaar op minstens 1m53 van elkaar verstoppen.

Ook hier (cf artikel 43.ii.4(f)) eerst goed met een desinfecterend middel spoelen. »

— Retweet twitter.com/de_autoriteiten/st

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.