Follow

Zeer lezenswaardig artikel.

Srebrenica is een lelijke schandvlek (eufemisme) maar over de rol van Karremans en zijn manschappen ben ik in ieder geval veel milder gaan denken.

nrc.nl/nieuws/2020/07/03/thom-

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.