Follow

A tweet from Twitterverse: 

Datende twintigers in het restaurant naast ons - net iets te luid: weet jij dat Bassie en Adriaan twee broers zijn? 馃ぁ

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.