Follow

A tweet from Twitterverse: 

Niet gepast - ik weet het- maar ik beken: Mijn eerste gedachte was: “Lekker”

RT @BoswachterEdJ@twitter.com

Zien jullie die ruige akkerrand die we dit voorjaar hebben ingezaaid? Van de zomer een feest voor vlinders en bijen, afgelopen weken een wegrestaurant voor talloze trekvogels en nu de akkers kaal worden voer en beschutting voor deze prachtige ! t.co/Z9VQTnyeyB

🐦🔗: twitter.com/BoswachterEdJ/stat

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.