Follow

A tweet from Twitterverse: 

Begin 2021 met Monopolie, het recept voor een knallende familie ruzie.

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.