Follow

A tweet from Twitterverse: 

Tip voor de van @nrc@twitter.com:

"Trumps Kabaalstaat"

Misschien kan @Japked@twitter.com een goed woordje doen.

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.