A tweet from Twitterverse: 

Ik heb het niet zo op . Maar ben wel blij dat ze kritisch naar het wettelijk kader hebben gekeken en naar de rechter zijn gestapt. Bij dit dossier hebben ze dan wel het gelijk aan hun zijde.

Follow

A tweet from Twitterverse: 

(Tot nu toe - wie weet hoger beroep e.d. )

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.