A tweet from Twitterverse: 

RT @kolkman@twitter.com

Followers please try something. Please surf to svb.nl and see if you get a certificate warning.

Reply in thread with your browser and OS if a warning occurred.

(The is the agency that execute social security in the NL)

馃惁馃敆: twitter.com/kolkman/status/140

A tweet from Twitterverse: 

Beste mensen van @SVBonline@twitter.com - Het lijkt dat svb.nl via Safari of Chrome op OSX niet voor alle gebruikers veilig te bereiken zijn.

Ik ben niet de enige.

(Ben per DM te bereiken - maar kan zelf niet de duim op de oorzaak leggen)

Follow

A tweet from Twitterverse: 

Mensen bij @SVBonline@twitter.com zijn bekend met het probleem. Er wordt aan gewerkt.
(Problem is known and being addressed)

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.