Follow

A tweet from Twitterverse: 

Wetgever doe er wat aan - zorg dat de rechter die afweging altijd kan maken, anders d'r uit met dat bewijs.

"[Het OM kan] ‘vervelende’ vragen over de rechtmatigheid en proportionaliteit van de operatie onbeantwoord laten."
nrc.nl/nieuws/2021/06/09/uniek

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.