Follow

A tweet from Twitterverse: 

Wat een goede Youp grap in de PC deze week. Weer buigen we diep voor
Argibald

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.