Follow

A tweet from Twitterverse: 

Klassieke WC—Eend

RT @AlexanderNL@twitter.com

Felicitaties voor de prijs (terechte winnaars), maar NRC Vandaag is zeker niet de best beluisterde podcast van Nederland… Er wordt een onderzoek geciteerd waar alleen podcasts in voorkomen die betalen om in die lijst te staan, en NRC doet dat.

🐦🔗: twitter.com/AlexanderNL/status

Sign in to participate in the conversation
The Secret Working Group Social node

The Social Working Group's Mastodon Instance.